Тема 22 — «Коротка розмова 3» / «Mini-rozmówki 3» — Українсько-польський розмовник (самовчитель)

Українсько-польський розмовник (самовчитель)

Тема №22: «Коротка розмова 3» — «Mini-rozmówki 3»

Українською: Польською: Слухати (вимова польською мовою):
Ви палите? Pali pan / pani?
Раніше так. Kiedyś paliłem / paliłam.
Але тепер я більше не палю. Ale teraz już nie palę.
Чи заважає Вам, коли я палю? Przeszkadza panu / pani, że palę?
Ні, зовсім ні. Nie, absolutnie nie.
Це мені не заважає. Nie przeszkadza mi.
Ви щось п’єте? Napije się pan / pani czegoś?
Коньяк? Koniaku?
Ні, краще пиво. Nie, wolę piwo.
Ви багато подорожуєте? Dużo pan / pani podróżuje?
Так, переважно це ділові поїздки. Tak, przeważnie są to podróże służbowe.
Але тепер ми тут у відпустці Ale teraz jesteśmy tu na urlopie.
Яка спека! Co za upał!
Так, сьогодні дійсно спекотно. Tak, dzisiaj jest rzeczywiście gorąco.
Ходімо на балкон. Wyjdźmy na balkon.
Завтра тут буде вечірка. Jutro będzie tu przyjęcie.
Ви також прийдете? Czy pan / pani też przyjdzie? / Czy państwo też przyjdą?
Так, ми також запрошені. Tak, jesteśmy też zaproszeni.