Тема 21 — «Коротка розмова 2» / «Mini-rozmówki 2» — Українсько-польський розмовник (самовчитель)

Українсько-польський розмовник (самовчитель)

Тема №21: «Коротка розмова 2» — «Mini-rozmówki 2»

Українською: Польською: Слухати (вимова польською мовою):
Звідки Ви? Skąd pan / pani pochodzi?
З Базелю. Z Bazylei.
Базель розташований у Швейцарії. Bazylea leży w Szwajcarii.
Дозвольте відрекомендувати Вам пана Мюллера. Czy mogę panu / pani przedstawić pana Müllera?
Він – іноземець. On jest cudzoziemcem.
Він розмовляє кількома мовами. On mówi w kilku językach.
Чи Ви вперше тут? Czy jest pan / pani tutaj pierwszy raz?
Ні, я був / була тут минулого року. Nie, byłem / byłam tu już w ubiegłym roku.
Але тільки тиждень. Ale tylko tydzień.
Чи подобається вам у нас? Jak się panu / pani u nas podoba?
Дуже добре. Люди приємні. Bardzo. Ludzie są mili.
І місцевість подобається мені також. Krajobraz również mi się podoba.
Хто Ви за професією? Kim jest pan / pani z zawodu?
Я перекладач. Jestem tłumaczem.
Я перекладаю книги. Przekładam. Tłumaczę książki.
Ви тут самі? Jest pan sam / pani sama tutaj?
Ні, моя жінка / мій чоловік також тут. Nie, moja żona / mój mąż jest ze mną.